Succesvol(ler) zijn in wat je onderneemt:

Succesvol(ler) zijn in wat je onderneemt

en

Succesvol blijven in wat je onderneemt

Workshops - ULISIS ®

Succesvol(ler) zijn in wat je onderneemt:

Deze workshop richt zich zowel tot de verantwoordelijke van een éénmanszaak als tot de eindverantwoordelijke van een KMO, tot een professionele sporter, tot een professional als tot iemand die van plan is een zaak op te starten... de uiteindelijke doelstelling is het aanreiken van tools om jouw weg naar succes blijvend te bewandelen.

Klemtonen liggen op het leren werken omtrent:

  • Opsporen van belemmerende overtuigingen
  • Aanleren van ondersteunende overtuigingen
  • Succesvol in de wereld staan
  • Handelen vanuit passie
  • Je richten op wat goed gaat
  • Ontwikkelen van een heldere visie
  • Focus op eigen kracht
  • Succesvol doelen stellen
  • ...

Deze manier van "werken" zijn veel mensen niet meer gewoon én omdat kwaliteit bij ons primeert, geven wij de voorkeur aan kleinere groepen om intensief en interactief mee te werken.

Het is vooral een leer en doe-workshop, die indien nodig kan gevolgd worden door individuele coaching.

Deze workshop kan ook in de organisatie/het bedrijf zelf door gaan.

Wetenschappelijk onderbouwd

All content ® Ulisis